หมวดหมู่

เทรนด์ที่อยู่อาศัยในอนาคต เป็นอย่างไร ? เผยเทรนด์ที่ต้องมา ...

20200714· แม้เรายังคงต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไปจนกว่าสถานการณ์โควิด19 จะสิ้นสุดลงเมื่อค้นพบวัคซีนหรือยารักษา แต่ เทรนด์ที่อยู่อาศัยใน ...


อาร์รี อเล็กซา วิกิพีเดีย

อาร์รี อเล็กซา (อังกฤษ: Arri Alexa) เป็นระบบกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัลที่พัฒนาโดยอาร์รี เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายน 2010 กล้องนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง ...


Sensor/Module

เซ็นเซอร์วัดก๊าซไฮโดรเจนซันไฟด์ (Hydrogen SulfideH2S) สำหรับเครื่องวัดก๊าซแบบส่งสัญญาณออก เป็นเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตัวการวัดค่าไฮโดรเจนซันไฟ ...


Sunny ทำสำเร็จแล้ว! ครั้งแรกในโลก "โคมไฟฉุกเฉินไม่ใช้ ...

20211118· Sunny ทำสำเร็จแล้ว! ครั้งแรกในโลก "โคมไฟฉุกเฉินไม่ใช้แบตเตอรี่" Sunny Emergency Light ย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมแห่งยุค …


Development of a carbon monoxide alarm on the Automobile ...

286 ¡ÒûÃЪØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅйíÒàʹͼŧҹÇԨѠ5 บทนำ ในปัจจุบันรถยนต์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์จะต้องาา


สเปกโตรมิเตอร์ TDL | พารามิเตอร์การวัดค่า TDL | Gpro 500 ...

เซ็นเซอร์วัดค่าก๊าซแอมเพอโรเมตริก | เซ็นเซอร์วัดค่า O2. Transmitters for Gas Phase Oxygen Probes. อุปกรณ์ติดตั้งเข้าสู่กระบวนการ TDL สำหรับ Gpro 500


พัฒนา “นาฬิกาอัจฉริยะ” …

20190219· พัฒนา “นาฬิกาอัจฉริยะ” ตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซพิษได้แม่นยำ ... ในปริมาณมาก เช่น การเสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จาก รถยนต์ และการรั่วไหล�


ส่อง 5 ท็อป เทรนด์ไอโอที ปี 64

ส่อง 5 ท็อป เทรนด์ไอโอที ปี 64. 1. การติดตามและตรวจสอบสินค้า ในวงการการติดตามและตรวจสอบสินค้า ได้พัฒนาเครื่องมือในการระบุ ...


News : MTEC2005 :Catalytic Converter

แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ (catalytic converter) หรือเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา ซึ่งคนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "แคท" นั้น เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ลดไอเสีย ...


เดอะ ปาร์ค โดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ ...

20211105· เดอะ ปาร์ค คือโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารงานโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) �


ขอบเขตของงาน (Term of Reference: ToR) การคัดเลือกผู้ขอรับ ...

โดยใช้โครงข่ำยสื่อสำร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอำกำศยำนซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) ๑. หลักกำรและเหตุผล


เซนเซอร์แก๊ส ตลาด | ความเป็นไปได้ที่เหลือเชื่อ การเติบโต ...

20210929· ตลาดเซ็นเซอร์ก๊าซทั่วโลก 25642568 ช่วงคาดการณ์ปี 25642568 คาดว่าจะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในตลาดเซ็นเซอร์ก๊าซทั่วโลก จะมีการฟื้นตัวครั้งใหม่ในด้าน ...


เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยการทำงานในช่วงการระบาดของโรคติด ...

20210802· จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านธุรกิจ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ที่เปลี่ยน ...


ครม.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกความเป็น ...

20211019· โดยสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยนั้นจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการร่วมมือกับประชาคม ...


โครงการเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟรั่วไหล (LPG Gas ...

ตัวรับรู้ถูกใช้ในอุปกรณ์ประจำวัน เช่นปุ่มกดลิฟต์แบบไวต่อการสัมผัส(เซ็นเซอร์สัมผัส) และโคมไฟที่สลัวหรือสว่างขึ้นโดยการสัมผัสที่ฐาน ...


อุปกรณ์สำหรับอพาร์ทเม้น "Smart Home" (28 ภาพ) ระบบ ...

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น "บ้านอัจฉริยะ" จะป้องกันไม่ให้เกิดการพัฒนาต่อไปโดยจะปิดท่อก๊าซหรือน้ำและแจ้งบริการพิเศษและเจ้าของ


อาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส...ไม่ระวัง …

20211101· เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ถือเป็นอีกตัวช่วยในการคลายหนาวระหว่างอาบน้ำได้เป็นอย่างดี แต่รู้หรือไม่การอาบน้ำอุ่นที่ทำจากระบบแก๊ส ถ้า ...


เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และมีเทนคุณภาพสูง ...

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และมีเทนคุณภาพสูง gpro ...


เอไอ : ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่จะปฏิวัติเรื่อง …

20211020· ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอ เพื่อที่สักวันหนึ่งจะสามารถนำ


ภาพตัวอย่างผลงานที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ ้น

ชื่อโครงงาน สถานีเซ็นเซอร์ตรวจสภาพแวดล้อมด้วยพลังงานในตัวเอง กรณีศึกษา บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จํากดั พ.ศ. 2556 . SelfPowered Environmental Sensor Station . …


ตลาดเซ็นเซอร์ก๊าซ 2021: การเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลก …

20210602· นอกจากนี้ รายงานการตลาดเซ็นเซอร์ก๊าซยังครอบคลุมถึงนโยบายและแผนการพัฒนา กระบวนการผลิตและโครงสร้างต้นทุน กลยุทธ์ทางการตลาดตามด้วยผู้เล่น ...


ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย NECTEC : National ...

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Gas Sensor Monitoring System) ใช้เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ชนิดเคมีไฟฟ้าร่วมกับระบบ Zigbee wireless network สามารถประมวลผลแก๊สแต่ละชนิดที่ ...


เปิดเทรนด์ IoT ปี 2021 Thingsonnet

เมื่อไม่นานมานี้ นาย เบนจามิน มาเส็ต Product Management Director ของ Sigfox กล่าวถึงความท้าทายในช่วง 1824 เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งก็คือการเร่งพัฒนาเทคโนโลยี Internet of …