หมวดหมู่

สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาวัคซีน 3 รายการเริ่มปี 62

สำหรับยาบีวาซิซูแมบ เป็นการเพิ่มข้อบ่งชี้เพื่อรั กษาโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตั นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ซึ่งจากข้อมูลความชุ กของ ...


ตู้คอนโทรล ตู้ควบคุม งานระบบไฟฟ้า By ASP Controller …

ครบ1เดือน หลังจาก ขยายถุง ตอนนี้เริ่ม แต่หน่อเพิ่ม อีก . ระบบ ...


เซนเซอร์ตรวจจับการไหลชนิดแคลมป์จับ FDQ ซีรีส์ | คีย์ ...

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก. เซนเซอร์ตรวจจับการไหลชนิดแคลมป์จับ. FDQ ซีรีส์. เครื่องอ่านโค้ดจะปรับการอ่านโดยอัตโนมัติด้วยการกด ...


เอ็มจีซีเอเชีย ประกาศวิสัยทัศน์ …

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ 25,000 ล้านบาท โดยรวมคิดเป็นการเติบโตกว่า 15% กลุ่มธุรกิจรถใหม่เติบโตขึ้น 20% และกลุ่มธุรกิจ ...


ไดเรคทอรี่แฟรนไชส์, ทำเนียบแฟรนไชส์ 2564 2565 , สารบัญ ...

ไดเรคทอรี่แฟรนไชส์, ทำเนียบแฟรนไชส์ 2564 2565 , สารบัญแฟรนไชส์, รวมแฟรนไชส์ไทย, รวมแฟรนไชส์ต่างประเทศ, อยากซื้อแฟรนไชส์, อยากขายแฟรนไชส์, อยากทำ ...


CASIOMUSIC: เซ็นเซอร์ตรวจจับ

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor รุ่น ST08 เซ็นเซอร์ ... ความเอียง และความมันวาวของผิววัตถุมีผลต่อเครื่องน้อยลง (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร ...


แนวคิดจากตัวชี้วัดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ()

3. การจัดแบ่งลูกค้าและสินค้า เช่น การปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายตามระดับประโยชน์ การแยกประเภทลูกค้าอย่างเหมาะสม เป็นต้น


เซ็นเซอร์รูปภาพ

เซ็นเซอร์รับภาพหรืออิมเมจเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบและบ่งบอกถึงข้อมูลที่ใช้ในการทำให้ภาพ ทำได้โดยการแปลงการลดทอนตัวแปรของคลื่นแสง(เมื่อ ...